Kvalitetskontrol

Fra 2018 skal alle landets kiropraktorer akkrediteres, dette betyder at Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS, besøger klinikkerne og søger for at de lever op til et standardsæt.

Klinikken akkrediteres marts 2018.

Akkrediteringen har til formål og højne kvaliteten hos kiropraktorerne og optimere sikkerheden.

Se mere om Den Danske Kvalitets Model her:

 

Kvalitetskontrol foretages i klinikken på mange planer:

Audit

Behandlingens kvalitet sikres ved ”klinisk audit”, hvor behandlerne sidder med til kollegernes behandlinger og bagefter giver konstruktiv kritik. Ved at gentage det ofte sikres det, at der sker en udvikling af kvaliteten.

Patienttilfredshedsundersøgelser

Med jævne mellemrum vil nye patienter blive bedt om at deltage i en tilfredshedsundersøgelse som bedømmer den modtagne service fra både sekretærer og behandlere.

Denne praksis hjælper os til – konstant – at forbedre patienternes oplevelse, når de besøger os.

Kurser

Klinikkens personale deltager løbende i efteruddannelseskurser, der sigter efter at opdatere eksisterende viden og færdigheder samt lære nye undersøgelses- og behandlingsteknikker.

Studerende

Klinikken fungerer som uddannelsessted for de kiropraktorstuderendes klinikophold. De studerende skal 3 gange undervejs i deres 5-årige studium besøge praksis. I starten blot for at få en fornemmelse for hvordan deres fremtidige erhverv udøves, og senere for at opøve praktiske færdigheder.

Det sidste praksisophold er 1-årigt og foregår efter afgangseksamen fra Syddansk Universitet i Odense. Dette såkaldte turnusophold fører frem mod en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen som ”kiropraktor med ret til selvstændigt virke”.

Klage over behandling m.m.

Patientklager sorterer under Styrelsen for Patientsikkerhed

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Herunder undersøgelse, diagnose og behandling samt information om og samtykke til behandling, journalføring og vores omgang med tavshedspligt. Deuden kan du klage over, hvis du ikke føler, at vi giver dig passende aktindsigt i din journal.

På styrelsens hjemmeside kan du i detaljer læse om, hvad du kan klage over, og hvordan du gør det.

I hovedtræk har du to valgmuligheder. Enten vælge at få sagen afgjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du vil klage over behandlingsstedet, eller at vælge at få sagen afgjort af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvis du klager over en eller flere konkrete sundhedspersoner.

Erstatning

Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke behandle en ansøgning om at få erstatning for din behandling. Er du kommet til skade i forbindelse med en behandling eller en undersøgelse, og ønsker du at søge om erstatning, skal du henvende dig til Patienterstatningen. Du kan læse mere på Patienterstatningen.dk.

Utilsigtede hændelser

For at højne læringsniveauet i sundhedsvæsenet skal alt sundhedspersonale, herunder vores behandlere indberette utilsigtede hændelser. Patienter og deres pårørende kan også indberette.

Ved utilsigtede hændelser forstås ”på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.”

Man kan både rapportere de utilsigtede hændelser, som man selv er impliceret i og hændelser, som man bliver opmærksom på hos andre.

Du kan læse mere på https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

DEN KIROPRAKTISK BEHANDLING 

Kiropraktoren er den bedst uddannede, når det handler om at få led, knogler og muskler til at fungere som de skal. En vigtig del af behandlingen består ofte af manipulationsbehandling, som kiropraktoren er specialist i.

På denne side kan du som – supplement til kiropraktorens råd – læse om, hvad du kan forvente dig efter denne type behandling.

Reaktioner efter en manipulationsbehandling

Nogle vil opleve, at de får det bedre efter bare én behandling, og at smerter og gener umiddelbart formindskes. Andre vil føle en jævnt fremadskridende bedring af symptomerne. Enkelte mærker faktisk en forværring af smerterne i begyndelsen og føler først bedringen efter et par behandlinger.

Din krop reagerer

I forbindelse med behandlingen er det en helt almindelig reaktion, at du kortvarigt bliver øm i det område, hvor du er blevet behandlet. Der er dog ingen grund til bekymring, reaktionen er som regel meget kortvarig. Du skal huske på, at målet med manipulationsbehandlingen er, at din krop ”behandles tilbage” til en normal tilstand, og det kræver, at kiropraktoren korrigerer der, hvor problemerne er. Det er det din krop reagerer på.

Tid er vigtig

Tid spiller en vigtig rolle i hele dit behandlingsforløb. Overbelastede eller ødelagte strukturer i kroppens muskler, sener og ledbånd heler efter en bestemt proces, og den tager tid. Selvom dit problem er opstået ”akut”, kan det sagtens skyldes, at din krop har været udsat for overbelastning gennem længere tid.

Behandlingsforløbet er som helhed afhængigt af en række faktorer, der kan påvirke helingsprocessen: Eksempelvis hvordan du blev skadet, hvornår du første gang fik ondt, din alder, dit køn, anden sygdom, tidligere skader og din arbejdssituation.

Det er svært at sige noget generelt om antallet af behandlinger, og har du et kronisk problem, kan der blive tale om et længerevarende forløb.

Det er vigtigt at slå fast, at selv om dine symptomer ligner de symptomer, som en nabo eller bekendt har oplevet, så kan I have brug for helt forskellige behandlingsforløb. Lyt til de råd, som din kiropraktor giver dig – de er baseret på den grundige undersøgelse, der er foretaget og din krops reaktioner på behandlingen.

Mulige sidegevinster ved behandlingen

Patienter og kiropraktorer har i årevis erfaret, at andre dele af kroppen også kan få det bedre efter manipulationsbehandling hos en kiropraktor. Det skyldes sandsynligvis en påvirkning af nervesystemet.

Resultatet af en nyere svensk undersøgelse viste, at hver fjerde patient oplevede andre positive reaktioner, som for eksempel lettere åndedræt, bedre syn eller hørelse, bedre fordøjelse og positive forandringer i hjerterytme og blodtryk.

Få eller ingen bivirkninger

Ny forskning viser også, at svimmelhed, kvalme eller andre reaktioner kan optræde, mens mere alvorlige komplikationer er yderst sjældne i forbindelse med manipulationsbehandling hos en kiropraktor. Risikoen for bivirkninger ved brug af almindelige smertestillende piller er til sammenligning langt større.

Ta’ en snak med din kiropraktor, hvis du vil vide mere om din krops reaktioner på behandlingen.

Har du brug for hjælp

Udfyld vores formular, book tid direkte på siden eller kontakt os for mere information.