Som autoriserede behandlere i sundhedsvæsnet bakker vi 100% op om sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring håndtering af COVID-19.

De nyeste retningslinjer præciserer det beredskab, der forventes, at vi som kiropraktorer opretholder.

Vi skal med undersøgelse, diagnosticering, behandling og genoptræning være med til at opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne.

https://www.danskkiropraktorforening.dk/media/1818/beskrivelse-af-kritiske-funktioner-i-sundhedsvaesenet-under-covid-19.pdf

Vi vurderer stadig hvert tilfælde individuelt. Men har du smerter, der nedsætter dit funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne skal du fastholde din aftale eller ringe ind og bestille en tid. Igangværende behandlingsforløb hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat skal også fortsættes.

Har du symptomer på COVID-19, skal du ikke komme i klinikken, og vi gør selvfølgelig stadig alt, hvad vi kan for at mindske smitterisikoen i forbindelse med behandling.

Så husk stadig at komme kort tid før din aftale, kom alene, rør ved så lidt som muligt i klinikken, og anvend den fremstillede håndsprit.

De bedste hilsner og ønsker for et godt helbred

KiroPraktisk

Vi hjælper vores patienter til et bedre helbred og bedre livskvalitet.

Hos KiroPraktisk i Svendborg er vi specialister i diagnosticering, behandling og genoptræning af ryglidelser samt lidelser i kroppens øvrige muskler og led.

Den kiropraktisk behandling
Klik her
Mød kiropraktor teamet her
Klik her
Se vores priser her
Klik her